Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
2015-12-30

Akademik Teşvik ÖdeneğiDevlet Yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan başvuruların akademik faaliyetlere ilişkin YÖKSİS'ten alınan çıktı ile birlikte Akademik Faaliyetlere ilişkin örnek ve belgelerle ilgili bölümlere yapılacağı akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak ise 2015/8305 Karar sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, ilgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

NOT:Meslek Yüksekokulumuz İlgili Komisyon Üyeleri listesi EBYS üzerinden tüm akademik personele gönderilmiştir.