Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf