Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Bilgisayar Programcılığı1-Yazılım planlama ve tasarımında görev alır, yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir,2-Yazılım, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar,3-Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbir almasını bilir,4-Sistemle ilgili malzeme ve teçhizat seçimi ve kurulması işlemlerini yapar,5-Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır, 6-Kelime işlemciyi, hesaplama tablosu, sunum, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir,7-İstemci/Sunucu ortamında Veritabanı Yönetim Sistemleri yazılımları geliştirir,8-İnternet ortamına bilgi aktarmayı, internet sayfaları oluşturmayı bilir, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir,9-Donanım keşif işlemlerinde görev alır,10-Bilimle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar,11-Bilgisayar Programcılığı Öğrencileri; Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir,12-Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım sorunlarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir,13-Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan temel elektrik-elektronik bileşenlerin görev ve işlevlerini bilir.14-Analitik düşünme yeteneği kazanır,Bilgisayar Programcılığı (İÖ)1-Yazılım planlama ve tasarımında görev alır, yazılım sektöründeki program üretme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirir,2-Yazılım, kurulum, test ve kabul işlemlerini yapar,3-Veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbir almasını bilir,4-Sistemle ilgili malzeme ve teçhizat seçimi ve kurulması işlemlerini yapar,5-Sektörde geçerliliğini koruyan kişisel bilgisayar işletim sistemlerini ve ağ işletim sistemlerini kullanır, 6-Kelime işlemciyi, hesaplama tablosu, sunum, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir,7-İstemci/Sunucu ortamında Veritabanı Yönetim Sistemleri yazılımları geliştirir,8-İnternet ortamına bilgi aktarmayı, internet sayfaları oluşturmayı bilir, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir,9-Donanım keşif işlemlerinde görev alır,10-Bilimle ilgili temel kavramları bilir ve yorumlar,11-Bilgisayar Programcılığı Öğrencileri; Bilgisayar alanındaki temel kavramları bilir,12-Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım sorunlarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunlara çözüm getirir,13-Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan temel elektrik-elektronik bileşenlerin görev ve işlevlerini bilir.14-Analitik düşünme yeteneği kazanır,Bilgisayar TeknolojileriBitkisel ve Hayvansal ÜretimBiyomedikal Cihaz Teknolojisi1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek4-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek5-Biyomedikal alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek6-Biyomedikal alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek7-Biyomedikal alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak8-Biyomedikal alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak9-Biyomedikal alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek10-Biyomedikal alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermekElektrik1-Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak3-Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak4-Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek5-Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek6-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak7-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak8-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak9-Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak10-Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek11-Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak12-Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek13-Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak14-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak15-Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek16-Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmakElektrik (İÖ)1-Zayıf akım, kuvvetli akım, yıldırım, yangın ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, elektrik tesisat planlarını çizebilmek, elektrik tesisatının taahhüt ve keşif işlerini kavrayıp yapabilmek.2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak.3-Temel fizik kavramları ve temel elektrik devre çözümleri hakkında bilgi sahibi olmak4-Temel elektronik elemanlarının yapısını ve çalışmasını bilmek. Güç elektroniği elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilmek. Mantık devre temellerini bilmek ve sayısal devre tasarımı yapabilmek. 5-Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilmek. PLC sistemleri programlayabilmek.6-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak7-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları ve bilgisayar genel donanımı hakkında bilgi sahibi olmak. 8-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak.9-Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantıları hakkında bilgi sahibi olmak.10-Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım onarım ve montajını yapabilmek.11-Elektrik Enerjisi üretimi hakkında bilgi sahibi olup, iletim ve dağıtım şebekelerinde kullanılan elemanlarını tanımak. 12-Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanımak ve devre çözümlerini yapabilmek.13-Çizim ve simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devreleri tasarlamak14-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olmak.15-Analog ve Dijital Elektrik ölçü aletlerinin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olup, kullanabilmek. 16-Alçak gerilim şebekesi ve elemanları hakkında bilgi sahibi olmak. Elektrik ve EnerjiElektronik Haberleşme Teknolojisi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir2-Yapılan çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerini alır ve alınmasını sağlar3-Telsiz istasyonlarının kurulması, çalıştırılması ve kaldırılacak istasyonların kaldırılmasında görev alır4-Telefon santrallerinin kurulması, çalıştırılmasında ve arızaların giderilmesinde görev yapar5-Radyolink ve fiberoptik sistemlerine ait çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini sağlar, bakım ve onarımını yapar, meydana gelen arızları giderir6-Mühendislik çizimleri ve proses diyagramlarını yorumlar7-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili elektronik haberleşme konularında yeterli altyapıya sahiptir8-Kablo TV, çağrı cihazı ve cep telefonu sistemlerinin tesis, bakım ve işletmesini yapar9-İşletme şartlarında ihtiyaç duyacağı düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir,10-İhtiyaca uygun malzeme seçer11-Haberleşme araçlarının üretimi, bakımı ve onarımı konularında görev yapar12-Haberleşme araçlarının bir merkeze veya merkezler arası bağlantısını havaihat, fiberoptik ve radyolink hatlarıyla sağlar13-Çalışmalarında Bilgisayar imkanlarından aktif olarak faydalanır14-Bina içi haberleşme araçlarının tesisat, bakım ve onarımını yapar, Elektronik Teknolojisi1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek5-Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak6-Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.7-Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.8-Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek9-Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek10-Elektronik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermekElektronik Teknolojisi (İÖ)1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.5-Elektronik ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.6-Elektronik ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.7-Elektronik ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek8-Elektronik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.9-Elektronik alanında ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.10-Elektronik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.Elektronik ve Otomasyon Endüstriyel Elektronik (İÖ)Gıda İşlemeGıda Teknolojisi1-Yönetmelik ve mevzuatın, gerekli durumlara nasıl uygulanacağını bilir ve kavrar, 2-Ürünlerle, bileşimlerle, katkı maddeleri ile ilgili olarak sahip olduğu genel bilgileri üretimde kullanır3-Üretim ve kalite sağlama alanında seminerle katılır, gerektiğinde seminerler düzenler4-Üretimde veya laboratuvarda yönetmelik ve mevzuatların uygulandığı kritik kontrol noktaları takip eder, bilgi sahibi olur5-Üretimde özel kalite standartlarını sağlama koşullarını bilir, kontrolünü sağlar, 6-Sorun giderici ve kolay uyum sağlayıcıdır7-Sorumlu olduğu diğer çalışanları iş başında düzeltici eğitimle yönlendirir,8-Laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını anlar, değerlendirir ve gerekli önlemleri alır,9-Laboratuvar alanında uzmanlaşır, laboratuvarda çalışandır10-Gıda işleme yöntemlerini anlar ve bunları üretime dönüştürür11-Etkili bir nezaretçidir ve üretimde sorumlu olduğu diğer çalışanların işlerini düzenler12-Araştırma ve geliştirmeye açıktır, ürün işleme ve geliştirmede yenilikleri takip eder, işletme koşullarında uygulanmasına katkıda bulunurGıda Teknolojisi (İÖ)1-Yönetmelik ve mevzuatın, gerekli durumlara nasıl uygulanacağını bilir ve kavrar, 2-Ürünlerle, bileşimlerle, katkı maddeleri ile ilgili olarak sahip olduğu genel bilgileri üretimde kullanır,3-Üretim ve kalite sağlama alanında seminerle katılır, gerektiğinde seminerler düzenler. 4-Üretimde veya laboratuvarda yönetmelik ve mevzuatların uygulandığı kritik kontrol noktaları takip eder, bilgi sahibi olur, 5-Üretimde özel kalite standartlarını sağlama koşullarını bilir, kontrolünü sağlar, 6-Sorun giderici ve kolay uyum sağlayıcıdır,7-Sorumlu olduğu diğer çalışanları iş başında düzeltici eğitimle yönlendirir,8-Laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını anlar, değerlendirir ve gerekli önlemleri alır,9-Laboratuvar alanında uzmanlaşır, laboratuvarda çalışandır10-Gıda işleme yöntemlerini anlar ve bunları üretime dönüştürür,11-Etkili bir nezaretçidir ve üretimde sorumlu olduğu diğer çalışanların işlerini düzenler12-Araştırma ve geliştirmeye açıktır, ürün işleme ve geliştirmede yenilikleri takip eder, işletme koşullarında uygulanmasına katkıda bulunur,Giyim Üretim Teknolojisi1-Toplumsal kuralları belirleyerek, yaşam kalitesini ve donanımını artırmak2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak3-Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilmek4-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak.5-Kalite güvence ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak.6-Hazır giyim üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp gerçekleştirmek.7-Hazır giyim sektöründe konfeksiyon hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.8-Hazır giyim sektöründe hammadde, yarı mamul ve mamullerin üretim aşamasındaki işlem basamaklarını kavramak.9-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak10-Güncel tasarımlar yapabilme, çizim haline getirebilme ve bitmiş ürün oluşturabilme hakkında yeterliliğe sahip olmak.11-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak12-Bilgisayar ortamında giysi kalıpları hazırlayabilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip olmak.13-Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanabilen birey olmakİklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi1-Soğutma sistemlerini tanır, boru çaplarını hesaplar, bağlantılarını tekniğine uygun olarak yapar.2-Meslekle ilgili kalite kontrol ve standartları bilir.3-İlgili sistemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar.4-İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okur, bilgisayar destekli olarak çizer.5-İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili bilimsel ilkeleri tanır.6-İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili arızaları teşhis ve tamir eder, periyodik bakımlarını yapar.7-İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan ana elemanları ve aksesuarları tanır ve işlevlerini açıklar.8-İklimlendirme soğutma sistemlerinde seçilen ekipmanları birleştirip işletmeye alabilir.9-İklimlendirme, soğutma, ısıtma sistem seçimlerinde ve doğalgaz konusunda esas olacak şekilde ısı yüklerini ve temel hesaplamaları yapabilir.10-Havalandırma ve iç hava kalitesinin tanımlarını yapabilir.Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal hesaplarını yapar, bağlantılarını tasarlar, üretir ve yerine montajını yapar. İnşaatİnşaat Teknolojisi1-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilmek, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilmek, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri inşaat sektörüne aktarabilme becerisi kazanabilmek.2-Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı ve elle yaparak yaklaşık maliyet hesaplayabilen, hakediş düzenleyebilen3-Yapı malzemelerine ait testleri alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapan, ilgili detaylı raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen4-Yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılmasını ve diğer mühendislik (elektrik, makina v.b) teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olmak.5-Yapılara ilişkin mimarî projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilmek.6-Yabancı yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak.7-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak. 8-Su ve su yapılarının temelini oluşturan bilgileri edinen ve gerektiğinde uygulayabilen9-Kendi işletmesini kurup işletebilecek bir bilgi güven duygusu ile donanmış; proje, yapı, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatı bilen ve gerekli bürokratik işlemleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olan10-Karayolu inşaatı konusunda yol alt ve üst yapısı hakkında teorik bilgiye sahip olan11-İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilmek.12-İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilen, basit ölçüm işlemlerini yapabilen, karayolu kod ve yönlerini tespit edebilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen13-İnşaat alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabi14-Elde edilen teorik ve pratik bilgileri yapı sektöründe kullanılan bir paket programında uygulayarak ulaşılan sonuçları yorumlama ve çizme becerisi kazanan yeterlilikte olmalıdır.15-Çelik yapılar ile ilgili yapı elemanlarını (profil, levha vb) tanıyan, birleşim detayları hakkında bilgisi olan, projeyi okuyabilen16-Büro ve şantiye organizasyonu yapan, iş planlarını hazırlayan ve yürürlükte olan Kamu İhale Kanununu uygulayabilecek düzeyde teorik bilgiye sahip olan, 17-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi1-Yapılan çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerini alır ve alınmasını sağlar2-Sistemlerde oluşan hataları bulur ve giderir3-Scada programlarını çalıştırır,4-Sanayideki yeni teknolojik gelişmeleri takip eder5-Pnomötik sistemlerin bakım ve onarımını yapar6-PLC(Programable Logic Controller) ve Mikroişlemci programı yazar7-Mühendislik çizimleri ve proses diyagramlarını yorumlar8-Kontrol cihazlarının bakım ve onarımını yapar9-İşletme şartlarında ihtiyaç duyacağı düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir10-İhtiyaca uygun malzeme seçer11-Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapar12-Çalışmalarında Bilgisayar imkanlarından aktif olarak faydalanır13-Cihazların kalibrasyonlarını yapar,Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ)1-Yapılan çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerini alır ve alınmasını sağlar2-Sistemlerde oluşan hataları bulur ve giderir3-Scada programlarını çalıştırır4-Sanayideki yeni teknolojik gelişmeleri takip eder5-Pnomötik sistemlerin bakım ve onarımını yapar6-PLC(Programable Logic Controller) ve Mikroişlemci programı yazar7-Mühendislik çizimleri ve proses diyagramlarını yorumlar8-Kontrol cihazlarının bakım ve onarımını yapar9-İşletme şartlarında ihtiyaç duyacağı düzeyde İngilizce bilgisine sahiptir10-İhtiyaca uygun malzeme seçer11-Hidrolik sistemlerin bakım ve onarımını yapar12-Çalışmalarında Bilgisayar imkanlarından aktif olarak faydalanır13-Cihazların kalibrasyonlarını yapar,Makine1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek5-Makine alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek6-Makine alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak7-Makine alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek9-Makine alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermekMakine (İÖ)1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.5-Makine alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.6-Makine alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.7-Makine alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.9-Makine alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.Makine, Resim ve Konstrüksiyon1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.5-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.6-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak7-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.9-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermekMakine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ)1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)‏.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)‏.3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.5-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.6-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.7-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.9-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.Makine Resim ve Konstrüksiyonu1-Yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2).2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level).3-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.5-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.6-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.7-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.8-Makine-Resim Konstrüksiyon alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.9-Makine-Resim Konstrüksiyon alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.Makine ve Metal Teknolojileri Malzeme ve Malzeme İşleme TeknolojileriMekatronik1-Teknik resim kurallarını uygulayarak çizimler yapabilmek ve gerektiğinde bu çizimleri bilgisayar destekli bir yazılım kullanarak da uygulayabilmek2-Sayısal ya da elektronik devrelerini tasarlayıp, plaket ya da protobord üzerine kurarak çalıştırabilmek3-Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler kullanarak kontrol devreleri tasarlayıp kurabilmek ve çalıştırabilmek4-Nümerik takım tezgahı donanımı ve bilgisayar destekli parça programlama konularında temel bilgi ve beceriye sahip olmak5-Mikroişlemci ve mikrodenetleyicileri programlayıp çeşitli elektronik devreleri kontrol edebilmek 6-Mesleklerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, metal ve plastik malzemelerin imalat ve şekil verme işlemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak7-Mesleğini yerine getirirken sürekli olarak kendilerini geliştirme ve yeni teknolojileri takip edebilme görev ve sorumluluğuna sahip olmak8-Mekatronik bir sistemi tanımlayabilmek ve örnek bir sistem üzerinde bulunan bileşenlerin görevlerini ve her bir bileşenin birbiriyle olan etkileşimini açıklayabilmek9-Makine, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar disiplinleri hakında yeterli bilgi ve altyapıya sahip olmak10-Maddelerin fiziksel özelliklerini açıklayabilmek, iş, güç, enerji, statik, dinamik, mekanik gibi kavramların tanımını yapabilmek, elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklayabilmek11-Kontrol sisteminin kurulması, sistem bileşenlerinin kalibre edilmesi ve kontrol parametrelerinin ayarlanması işlemlerini yerine getirebilmek12-Hidrolik ve pnömatik sistem bileşenlerini tanımak ve kontrol sistemi kurup çalıştırabilmek13-Güç kaynakları arızalarını tesbit edebilmek, enerji kaynakları ve verimli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak14-Grup çalışmasına yatkın olmak ve plan ve program yapabilme yöntem ve uygulama becerisine sahip olmak15-Elektronik ve mekanik sistemlerin davranışını açıklayan formülleri kullanabilecek ve denklemleri çözebilecek matematik bilgisine sahip olmak16-Elektronik ölçme tekniği ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olmak ve elektrik-elektronik devrelerinin bilgisayar programı ile çizim ve simülasyonunu gerçekleştirebilmek17-Doğru ve alternatif akım devrelerinin özellikleri açıklayabilmek ve bu devrelerin kullanıldığı sistemlere örnekler vermek, elektrik makinalarını ve kumanda elemanlarını tanımak, servosürücü ve encoder seçimi yapabilmekMobilya ve Dekorasyon1-Ürün ergonomisi ve çalışma ergonomisi ile ilgili olarak temel gerekliliklerinin farkındalık2-Mobilya ve dekorasyona yönelik temel tasarım bilgisine sahip olma3-Mobilya üretiminde kullanılan makineleri tanıma ve temel ağaç işleme makineleri ile uygulamalı eğitim sırasında uygulama yapılan makineleri kullanabilme4-Mobilyaların ve diğer dekorasyon öğelerinin üç görünüş, kesit ve detaylarını çizebilme5-Mobilyaların perspektif çizimlerini yapabilme6-Mobilyaların dayanımını artırmak için uygun yöntemleri seçebilme ve uygulayabilme7-Mobilyaların bakım, onarım ya da montajını yapabilme8-Mobilya endüstrisinde üretim sistemi ve üretim sürecinin temel unsurlarını tanıma9-Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilme10-Mobilya endüstrisinde kullanılan hammadde, yarı mamul ve hazır malzemeleri tanıma ve farklı kullanım alanları için uygun malzeme seçimi yapabilme11-Meslek yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak için başvurabilecekleri kaynakları ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma12-Mesleki maliyet hesabı konusunda temel bilgilere sahip olma13-Mesleki çizimlerini bilgisayar ortamında çizebilme14-Çizilmiş projeleri ve yapım resmi, montaj resmi gibi fabrika içi uygulamalarda kullanılan çizimleri okuyabilir, projeyi uygulayabilmeMobilya ve Dekorasyon (İÖ)1-Ürün ergonomisi ve çalışma ergonomisi ile ilgili olarak temel gerekliliklerinin farkındalık2-Mobilya ve dekorasyona yönelik temel tasarım bilgisine sahip olma3-Mobilya üretiminde kullanılan makineleri tanıma ve temel ağaç işleme makineleri ile uygulamalı eğitim sırasında uygulama yapılan makineleri kullanabilme4-Mobilyaların ve diğer dekorasyon öğelerinin üç görünüş, kesit ve detaylarını çizebilme5-Mobilyaların perspektif çizimlerini yapabilme6-Mobilyaların dayanımını artırmak için uygun yöntemleri seçebilme ve uygulayabilme7-Mobilyaların bakım, onarım ya da montajını yapabilme8-Mobilya endüstrisinde üretim sistemi ve üretim sürecinin temel unsurlarını tanıma9-Mobilya endüstrisinde kullanılan malzemeleri ve uygulamaları, çevre ve insan sağlığı ile ilişkilendirebilme10-Mobilya endüstrisinde kullanılan hammadde, yarı mamul ve hazır malzemeleri tanıma ve farklı kullanım alanları için uygun malzeme seçimi yapabilme11-Meslek yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmak için başvurabilecekleri kaynakları ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma12-Mesleki maliyet hesabı konusunda temel bilgilere sahip olma13-Mesleki çizimlerini bilgisayar ortamında çizebilme14-Çizilmiş projeleri ve yapım resmi, montaj resmi gibi fabrika içi uygulamalarda kullanılan çizimleri okuyabilir, projeyi uygulayabilmeMotorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Otomotiv Teknolojisi1-Yönetim fonksiyonlarını bilir. Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir.2-Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.3-Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir. İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.4-Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.5-Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir. Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.6-Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir. Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.7-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır.8-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar. Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar.9-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir. Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.10-Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir.11-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir. Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.12-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.13-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir. Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir. Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.Otomotiv Teknolojisi (İÖ)1-Yönetim fonksiyonlarını bilir. Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir. 2-Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.3-Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir. İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.4-Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.5-Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir. Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.6-Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir. Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.7-Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır.8-Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar. Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar. 9-Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir. Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.10-Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir.11-Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir. Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.12-Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir13-Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir. Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.14-Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir. Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.Seracılık1-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme becerisi kazanabilen,2-Yabancı dil bilgisine sahip olan,3-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olan,4-Seraların yapımı sırasında ışıklandırma, aktif ve pasif güneş enerjisinden yararlanma konularında bilgi sahibi olan,5-Seraların planlanması ve projelenmesi ile ilgili konularda bilgi sahibi olan,6-Seralarda toprak ve üretim ortamları hakkında bilgi sahibi olan,7-Seralarda sulama ve drenaj sistemleri konusunda yeterli bilgi sahibi olan,8-Serada yetiştirilecek sebze ve bitkileri ile ilgili kültürel işlemleri ve bitki bakımı işlerini yapabilen,9-Serada ürünlerin hasadı ile ilgili işleri ve bu ürünlerin pazarlaması işlerini yürütebilen,10-Seracılık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilen,11-Seracılık alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilen,12-Kimya ile ilgili temel kavramları anlayabilme ve temel kimyasal formülleri, denklemleri kavrayabilme yeteneğine sahip olmalıdır. 13-Her türlü arazi koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olan,14-Havalandırma, soğutma ve nem düzeylerinin ayarlanması ile ilgili işleri yürütebilen,15-Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olan,Tarım Makineleri1-Ziraat mühendisinin veya makine mühendisinin gözetiminde; tarım alet ve makineleri konusunda araştırma yapar2-Yönetmelik ve mevzuatın, gerekli durumlara nasıl uygulanacağını bilir ve kavrar3-Üretim ve kalite sağlama alanında seminerle katılır, gerektiğinde seminerler düzenler4-Üretimde yönetmelik ve mevzuatların uygulandığı kritik kontrol noktaları takip eder, bilgi sahibi olur5-Üretim aşamalarında mühendis adına üretimin kalitesini kontrol eder6-Sorun giderici ve kolay uyum sağlayıcıdır7-Sorumlu olduğu diğer çalışanları iş başında düzeltici eğitimle yönlendirir8-Parçaların üretimi, birleştirilmesi, ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır9-Mühendise, makine ve ekipmanların tasarlanmasında, üretimin planlanmasında ve bunların amaca uygunluğunun saptanmasında yardımcı olur10-İhtiyaca uygun malzeme seçer,11-Gerektiğinde tamir işleri ve makinelerin periyodik bakımlarını yapar12-Etkili bir nezaretçidir ve üretimde sorumlu olduğu diğer çalışanların işlerini düzenler13-Araştırma ve geliştirmeye açıktır, yenilikleri takip eder, işletme koşullarında uygulanmasına katkıda bulunurTekstil, Giyim, Ayakkabi ve DeriTekstil Teknolojisi1-Toplumsal kuralları belirleyerek, yaşam kalitesini ve donanımını artırmak2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak3-Temel fiziki kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak4-Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp gerçekleştirebilmek5-Tekstil sektöründe hammaddeye, yarı mamule ve mamule yapılan testleri uygulayabilecek alt yapıya sahip olmak.6-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak7-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak8-Kalite güvence ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak9-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında gerekli alt yapıya sahip olmak10-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları, bilgisayar genel donanımı ve mesleki bilgisayar uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak11-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak12-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak13-Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanabilen birey olmakTekstil Teknolojisi (İÖ)1-Toplumsal kuralları belirleyerek, yaşam kalitesini ve donanımını artırmak2-Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak3-Temel fiziki kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak4-Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp gerçekleştirebilmek5-Tekstil sektöründe hammaddeye, yarı mamule ve mamule yapılan testleri uygulayabilecek alt yapıya sahip olmak.6-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak7-Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak8-Kalite güvence ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak9-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında gerekli alt yapıya sahip olmak10-İşletim sistemi, temel ofis yazılımları, bilgisayar genel donanımı ve mesleki bilgisayar uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak11-Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanmak12-Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak13-Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanabilen birey olmakYapı Denetimi1-Yürülükteki İmar Kanunu, Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetim Kanununu bilen ve uygulayabilen2-Yaşam boyu öğrenmenin gerektiği bilincini oluşturabilme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri inşaat sektörüne aktarabilme becerisi kazanabilen3-Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini bir bilgisayar programı aracılığı ve elle yaparak, yaklaşık maliyet hesaplayabilen, hakediş düzenleyebilen4-Yapı malzemelerine ait testleri alet, ekipman, teknik bilgi ve becerisini kullanarak yapan, ilgili detaylı raporları hazırlayıp sonuçlarını değerlendirebilen5-Yapıların güvenilir ve projesine uygun olarak yapılmasını ve diğer mühendislik (elektrik, makina v.b) teknolojisine ilişkin çalışmalar için yeterli teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olan6-Yapı Denetimi Teknikeri, yapılara ilişkin mimarî projelerin hazırlanmasında gerekli çizimleri hem el ile hem de paket programlar yardımıyla bilgisayar ortamında çizebilen7-Yabancı yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak.8-Uygulamada karşısına çıkabilecek güçlendirme projelerini okuyabilecek seviyede güçlendirme hakkında bilgisi olan, deprem bölgelerinde yapılacak binalarda dikkat edilmesi gereken hususları bilen ve bu hususları projelerde ve yerindeki yapılarda arayabilen yeterlilikte olmalıdır9-Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olmak. 10-Tamamen yapıya yönelik olarak betonarme yapıların, prefabrik yapıların, çelik yapıların, ahşap yapıların vb sistemini teorik olarak bilen ve uygulamalarını kontrol edebilen,11-İnşaat uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi kazanabilen12-İnşaat sahasının topografik yapısını çıkarıp, değerlendirebilen, basit ölçüm işlemleri yapabilecek düzeyde ölçüm aletlerini kullanabilen13-İnşaat sahası içerisinde iş güvenliğini sağlayacak bir ortam oluşturan ve işçi güvenliği için gerekli tedbirleri alarak, herhangi bir iş kazasında nasıl ve ne şekilde müdahale edebileceğini bilen14-İnşaat alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilen15-Elde edilen teorik ve pratik bilgileri yapı sektöründe kullanılan bir paket programında uygulayarak ulaşılan sonuçları yorumlama ve çizme becerisi kazanan16-Büro ve şantiye organizasyonu yapan, iş planlarını hazırlayan ve yürürlükte olan Kamu İhale Kanununu uygulayabilecek düzeyde teorik bilgiye sahip olan17-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme1-Yaşam boyu öğrenim gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,2-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisinin oluşturulabilmesi,3-Mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme4-Mesleki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 5-Mesleki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 6-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma7-Bireysel ve multidisipliner çalışmalarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma bilincinin oluşturulması8-Bireysel iş imkânları ve istihdam alanları oluşturabilme becerisi, 9-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisi,10-Araştırma tasarlama, deneme kurma ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ