2014-07-05

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM AKADEMİK TAKVİMNAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(Tıp Fakültesi dışındaki akademik birimler)
2014 ÖSYS ile Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 01.09.2014- 05.09.2014
Güz Dönemi Tarih
Kayıt Yenileme 15.09.2014-19.09.2014
Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 19.09.2014
Derslere başlama 22.09.2014
Ortak Zorunlu Yabancı Dil  Muafiyet Sınavı 23.09.2014
Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu için Son Gün 26.09.2014
Ders Ekle-Çıkar Haftası 22.09.2014- 26.09.2014
Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Gün 17.10.2014
Arasınav Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir) 02.01.2015
Derslerin bitişi 02.01.2015
Yarıyıl Sonu Sınavları 05.01.2015-16.01.2015
Ara Tatil 19.01.2015-23.01.2015
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün
(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)
25.01.2015
Bütünleme Sınavları 26.01.2015-06.02.2015
Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı 17.02.2015- 
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün
(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)
13.02.2015
Bütünleme Mazeret Sınavları 16.02.2015- 20.02.20153
Bahar Dönemi  
Kayıt Yenileme 16.02.2015- 20.02.2015
Derslere başlama 23.02.2015
Tek Ders Sınavı 25.02.2015
Mazeretli Kayıt Yenileme Başvurusu için Son Gün 27.02.2015
Ders Ekle-Çıkar Haftası 23.02.2015-27.02.2015
Kayıt Dondurma Başvurusu için Son Gün 06.03.2015
Arasınav, Proje ve Ödev Notlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir) 05.06.2015
Derslerin bitişi 05.06.2015
Yarıyıl Sonu Sınavları 08.06.2015-19.06.2015
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girilmesi İçin Son Gün
(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)
26.06.2015
Bütünleme Sınavları 29.06.2015-10.07.2015
Bütünleme Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi için Son Gün
(Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde sisteme girilmelidir)
17.07.2015
Bütünleme Mazeret Sınavları 20.07.2015- 24.07.2015
Tek Ders Sınavı 28.07.2015
   
Sağlık Yüksekokulu İntörn Dönemi Tarih
İntörnlük Başlama 01.08.2014
İntörnlük Bitişi 31.05.2015
İntörnlük Sınavları Bitirme Projesi 01.06.2015-05.06.2015