2017-06-01

Başka Üniversitelerde Yaz Okulu 

Değerli Öğrencilerimiz;

 

Üniversitemiz Eğitim - Öğretim Komisyonu Başkalığı'nın 03.07.2014 tarih  22 sayılı kararı ve  02.06.2015 tarihli 18 sayılı kararı ile :

 

1.  Yaz okulunda 1 öğretim yılında AKTS' ye bakılmaksızın en fazla 3 ders alınabilecektir.

2. Diğer üniversiteden alınacak dersin kredisinin (AKTS)  veya  ders saatinin eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

3. Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak dersin içeriğinin %70 oranında uyumlu olması gerekmektedir.

4. Öğrencimiz yaz okuluna müracaat etmeden önce ders içeriği ve dilekçe ile ilk önce kendi biriminden onay talep etmesi gerekmektedir.

 

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi