2015-12-08

Müdür Atamasıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi

Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK,08.12.2015 tarihi itibariyle  Meslek Yüksekokulumuz Müdürü olarak atanmıştır.