Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
MÜDÜR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM BOZKURT
(0282) 250 - 4003
obozkurt@nku.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. FATMA FUNDA ÖZDÜVEN
(0282) 250 - 4002
fozduven@nku.edu.tr